Kontakta oss gärna om det är något du vill komplettera med, både vad gäller bilder och text!
 
/Margaretha 

 

UV lampor för gel naglar –
ger de ifrån sig skadliga mängder ultraviolett ljus?

Tre experter ger svar på tal när det gäller UV lampor; Är de skadliga för huden?
Doug Schoon, M.S. Chemistry, Chief Scientific Advisor, CND;
Paul Bryson, Ph.D. Chemistry, Director of R&D, OPI Products;
Jim McConnell, BA Chemistry, President, McConnell Labs


En ny rapport hävdar felaktigt att UV lampor för naglar är en källa av för höga doser av UV-A och jämför dem oriktigt med solariesängar. Rapporten,”Occurrence of Nonmelanoma Skin Cancers on the Hands After UV Nail Light Exposure” (MacFarlane and Alonso) har överskattat exponeringen av kundens hud som UV ljus i UV lampor ger ifrån sig och konstaterar därför oriktigt effekten som dessa lampor kan ha på huden. Som tre av de ledande forskarna inom den professionella nagelindustrin var vi förvånade över dessa påståenden. För att kunna säkerställa fakta använde vi oss av ett oberoende laboratorium och testade de ledande företagens UV lampor för gelnaglar för att kunna avgöra hur mycket UV-A och UV-B de ger ifrån sig jämfört med naturligt solljus.

Testen
I förberedelsen för vår studie testade vi många UV lampor för att avgöra vilken hade den högsta strålningen och, som förväntat, fann vi att den lampa som hade mest strålning var den som använde fyra 9-watt UV rör. Vi bestämde oss för att även testa en som hade två 9-watt rör. Anledningen till att vi testade båda lamporna var för att kunna avgöra hur exponeringen varierar över hela skalan och vårt mål var att kunna ge information som omfattar de flesta salonger och situationer. UV lampan med 2 rör valdes och testades för att det är ett populärt märke och får representera de övriga i samma kategori. Den UV lampa med fyra 9-watts rör valdes för att den hade den högst uppmätta strålningen av alla UV lampor som vi testade. Inga försök gjordes att testa lampor med bara ett rör eftersom de allra flesta tillverkas med två, tre eller fyra UV rör. De UV lampor som valdes för testen är troligen representativa för mer än 90% av de UV lampor som används på salongerna.

Lighting Science, Inc., i Phoenix, Arizona är ett fullt utrustat, helt fristående vetenskapligt test laboratorium som har specialiserat sig på utveckling och tester av många olika sorters rör, inklusive de som ger ifrån sig UV ljus. Lighting Science har inga affärskontakter med någon av de olika leverantörer som säljer UV lampor. De två utvalda lamporna som skickades till Lighting Science var fabriksnya. Känsliga detektorer placerades där kundens hand normalt ligger inne i lampan. Dessa detektorer mätte exakta mängden UV-A och UV-B ljus som varje lampa släppte ifrån sig. För att kunna göra en riktig jämförelse använde Lighting Science samma utrustning för att mäta UV-A och UV-B i naturligt solljus. En diskussion av dessa mätningar och resultat presenters nedan.

Diskussion
MacFarlane och Alonso rapporten hade flera felaktiga påståenden i sin redogörelse om konstmaterial och hur de appliceras. Den mest iögonfallande involerar den felaktiga beräkningen av UV exponering på hud av UV lampor, som då resulterade i en felaktig slutrapport. Det är ett felaktigt antagande att om man sätter in en hand i en solariesäng med tolv 100 watt UV rör så är det samma sak som att sätta in en hand i en UV lampa med fyra 9-watt rör för att:

    1. de som solar i solarier använder dem oftare och för mycket längre perioder än vad du gör på en nagelsalong.
    2. Författarna av rapporten trodde helt felaktigt att UV rörens watt går att mäta som om det hade att göra med exponering på hud, när watt istället mäter den energi man använder.
    3. Författarna gjorde en grav, felaktig bedömning genom att enbart stödja sig på UV rörens wattstyrka för att beräkna den egentliga mängden av UV exponering på hud och
    4. de tog inte hänsyn till att UV ljus reflekterar många gånger om inuti en solariesäng och att dessa interna återspeglingar ökar hudens exponering vilket ytterligare belyser att MacFairlane och Alonso´s beräkningar inte är giltiga. Deras jämförelser med solariesängar är varken logiska eller vetenskapliga.

Den test som utfördes av Lighting Science använde korrekta, vetenskapliga tekniker och utrustning för att mäta både UV-A och UV-B bestrålning i milliwatt per centimeter i kvadrat (mW/cm2) vilket är en mätenhet av hur mycket ljus som belyser var och en centimerfyrkant av huden. Det är viktigt att förstå att UV-B anses av många vara potentiellt mycket farligare för huden än UV-A. Det är därför gellampor använder sig av speciella UV rör som är designade för att filtrera ut det mesta av UV-B ljuset.

Nu utgår vi från att kunder besöker en salong för att få gelnaglar applicerade, eller kommer in för återbesök två gånger i månaden och att deras händer placeras i UV lampan i intervaller på två minuter eller mindre, totalt 6 – 10 minuter. I denna rapport kan vi ta den högsta graden av exponering: 10 minuter per hand, två gånger i månaden.

Resultat
Testet som genomfördes av Lighting Science producerade följande information:

1. UV-B flödet från båda lamporna var mindre än det som finns i naturligt solljus.
Rören i en UV lampa innehåller ett speciellt filter som tar bort nästan all UV-B, så resultatet är inte överraskande. Resultatet från testen visar att mängden UV-B som kundens hud utsätts för är samma som om de spenderar 17 – 26 sekunder i solljus varje dag mellan återbesöken.

2. UV-A exponeringen är mycket lägre än vad MacFarlane och Alonso påstår.
Test resultaten visar att UV-A exponeringen på kundens hud är likvärdig med att tillbringa 1.5 – 2.7 miuter i solljus varje dag mellan återbesöken, beroende på vilken typ av UV lampa som används. En lampa med två UV rör motsvarar 1.5 minuter och en lampa med fyra rör motsvarar omkring 2.7 minuter varje dag mellan återbesöken.
MacFarlane och Alonso påstod att de funnit två fall av hudcancer som skulle vara förorsakade av UV lampor. Dessa båda patienter bor i Texas, ett klimat där du oavsiktligt utsätts för UV eponering från solljus utan ta hänsyn till och även om du inte avsiktligt solar på fritiden. En av patienterna hade exponerats i UV lampan endast åtta gånger under hela året (vi antar varannan vecka i fyra månader). Under samma period skulle patienten utsatts för mer UV-A och UV-B i naturligt solljus än det, enbart om hon spenderade 10 – 20 minuter utomhus en gång i veckan.

Konstigt nog beskrev författarna denna patient som en 48-årig vit kvinna som påstod sig ha “måttlig UV exponering genom aktiviteter utomhus”. Vi kan inte förstå hur, under dessa omständigheter, man kan komma fram till den slutsatsen att detta fall av nonmelanoma cancer kan förorsakas av dessa åtta exponeringar i en UV lampa, speciellt i ljuset av de låga halter av UV exponering som hon utsattes för under dessa få salongsbesök. Med all respekt är vi oense och tror hellre på de resultat som Light Science oberoende tester visar. De stämmer överens med våra egna forskarrön som stöder säkerheten av UV lampor.

Avslutning
... MacFarlane och Alonso´s rapport drar en felaktig slutsats för den är baserad på felaktiga antaganden.

... Våra tester visar att UV lampor ger ifrån sig förhållandevis låga halter av UV ljus och dessa exponeringar anses helt säkra när de används för att göra konstnaglar på en salong. Tyvärr kan felaktig information ha en långsiktig, skadlig effekt även om den bevisas vara utan underlag. Många har redan orättvist förvrängt riskerna med cancer på bloggar, YouTube och annan media Vi tror att en rättvis bedömning av fakta understödjer slutsatsen att UV lampor är säkra när de används enligt bruksanvisningen och att korta exponeringar är lika säkra som korta exponeringar av solljus. Kundernas händer kommer säkerligen att exponeras för mer UV ljus medan de kör bil än vad de utsätts för på en nagelsalong.

UV lampor är säkra när de används enligt bruksanvisningen. Ändå förstår vi nagelteraputens behov av att stilla kunders oro. För de kunder som känner sig osäkra kan nagelterapeuten välja att göra följande för att göra behandlingen mer rofylld:

 ... Lägg en liten tygbit över handen när du sätter in den i UV lampan.

 ... Om kunden insisterar på att använda creme med solskyddsfaktor bör de ändå tvätta händerna innan behandlingen påbörjas, Då bör nagelterapeuten försäkra sig om att naglarna är riktigt rena och uttorkade för att förhindra problem som t.ex. släpp eller missfärgning på grund av den hinna som cremen kan ha lämnat efter sig. Det är också av största vikt att verktyg och produkter som används vid behandlingen inte får creme eller spray på sig, inte förorenas.Hänvisningar:
... Occurrence of Nonmelanoma Skin Cancers on the Hands After UV Nail Light Exposure, MacFarlane, D.F., Alonso, C.A., Arch Dermatol. 2009;145(4):447-449

Författarnas biografier:
Doug Schoon, M.S. Chemistry, UC Irvine, är en internationellt känd vetenskapsman och föreläsare med 20 års erfarenhet som forskare inom den professionella nagelindustrin och som har många års erfarenhet av att utveckla UV härdande nagelprodukter. Schoon är författaren till Nail Structure and Product Chemistry, första och andra upplagan, dussintals av artiklar i fackpressen och kapitel i läroboken Mylady´s Standard Nail Technology, så väl som kapitel om kosmetika i många olika läroböcker för hudläkare.

Paul Bryson, Ph.D. Cheistry, U.S.C., chef för forskning och utveckling på OPI Products Inc. de senaste 12 åren. Hans erfarenhet inkluderar både UV härdande material och 2-komponent akrylsystem för nagelkosmetik, tandprotetik och tillverkning av elektronikdelar. Han skriver regelbundet i fackpressen, har skrivit ett kapitel om nagelkosmetik for en medicinsk skrift för hudläkare, och har gett förslag till California Board of Barbering and Cosmetology hur de ska förbättra reglerna om salongssäkerhet.

Jim McConnell, B.A. Chemistry, Univerity of Oregon, President of McConnell Labs, tillverkare av Light Elegance Nail Products. En kemist som skapat egna recept på UV härdande system med sina 12 år i skönhetsindustrin. Jim är medskribent för Milady´s Standard Nail Technology och har även skrivit artiklar för många facktidningar i nagelbranschen.

Media bevakning: Doug Schoon, Dschoon@SchoonScientific.com
<< TILLBAKA

...........................................................................................................................................