Kontakta oss gärna om det är något du vill komplettera med, både vad gäller bilder och text!
 
/Margaretha 

 

Långa naglar eller naglar med lack eller konstmaterial ska man inte ha när man arbetar i vården.

Text Anita A-Schütz Hygiensjuksköterska

Visste du att vårdrelaterade infektioner dvs. infektioner som patienterna får i samband med vård i vår svenska sjukvård drabbar ca 140.000 patienter per år… i Sverige. – till en extrakostnad av ca 3,9 miljarder kronor per år bara i vårt land !

Det finns stora problem med att bakterier blir allt mera resistenta och virus allt mera aggressiva och man arbetar globalt med att komma tillrätta med de problem som finns. Det är ett gigantiskt problem! Givetvis arbetar man med detta på alla sjukhus och vårdinstanser i Sverige också. Vi här uppe i Norden är ändå privilegierade jämfört med många andra länder som redan har stora och svåra problem och där man i vissa fall inte har någon antibiotika som hjälper mot den infektion som personen råkat ut för.

Det finns rapporter som visar att MRSA (methicillinresistenta Staf aureus) finns flera av de europeiska länderna hos 50% av alla Staf aureus som odlas fram. I Norden är motsvarande siffror i dagsläget upp till 5%, i Sverige 1%. Det är uppenbart att den hittills mycket gynnsamma MRSA-situationen i Sverige kan bibehållas endast om mycket kraftfulla åtgärder sätts in för att bekämpa fortsatt spridning.

Sedan är de ju så att mikroorganismer smittar även om de inte är multiresistenta.
Vi som arbetar i sjukvården har ett stort ansvar och det finns ganska enkla men stränga hygienregler som också är viktiga att följa.

Syftet är att förhindra kontaktsmitta från patient till personal och från personal till patient samt att förhindra indirekt kontaktsmitta mellan patienter, via personalens händer.

I Sverige har vi något vi kallar för basala hygienregler som innebär att man ska desinfektera sina händer före rent och efter orent arbete med ett handdesinfektionsmedel som oftast är alkoholbaserat. Ibland kan man behöva tvätta händerna med tvål och vatten. Man ska använda engångs plastförkläde för att skydda sin arbetsdräkt som ska bytas varje dag. Långt hår ska vara uppsatt och man får inte ha långa ärmar på arbetsdräkten när man arbetar med patienterna.

Det är också direkt olämpligt att bära ringar och smycken på händer och underarmar (inklusive armbandsur) då de försvårar handdesinfektionen och totalantalet bakterier på händerna ökar. Under smycken trivs t ex tarmbakterier för att där finns fukt och värme. Därför är den personliga hygien med t ex handtvätt efter toalettbesök och innan man sätter sig vid bordet för att äta viktigt förvar och en.

Personalhygien innebär också att naglar ska hållas korta och rena Ska vara fria från nagellack och konstmaterial när man arbetar inom t ex vården. Det finns ökad mängd bakterier och ökad risk för smittspridning om nagellack suttit mer än 4 dagar, om det finns artificiellt/skulpturerade naglar och hos naglar som är längre än 3 mm.

Den tätaste bakterietillväxten återfinns under naglarna. Och det är därför naglar ska vara kortklippta och fria från lack och konstmaterial.

Det finns dokumenterat från en neonatalavdeling i USA där man beskriver att 2 sjuksköterskor med konstmaterial och en sjuksköterska med naturliga naglar var bärare av en bakterie som heter Pseudomonas aeruginosa (en bakterie som trivs i vatten, i jord, på växter och finns periodvis i vår tjocktarm) och som var den troliga orsaken till infektioner hos många patienter och där 16 patienter avled.

Den här bilden kommer från en lärobok jag själv hade i början av 1980 talet. Den ger en bra ”fingervisning” om hur det ser ut när man jämför…

Referenser:
Att förebygga vårdrelaterade infektioner – ett kunskapsunderlag. Socialstyrelsen Socialstyrelsens författning SOSFS 2007:19 (M)

Basal hygien inom hälso- och sjukvården mm Handbok för hälso- och sjukvårdarbete Sveriges kommuner och landsting (SKL) www.sjukvardsradgivningen.se/handboken

Medicinsk mikrobiologi. Infektionsimmunitet. Dan Danielsson. Liber

Nail beauty therapy: an attractive enhancement or a potential hazard? Robert Baran - Journal of Cosmetic Dermatology 1: 2002: 24-29.

Grundläggande mikrobiologi och sjukvårdshygien. Brigitta Fryklund. Natur och Kultur<< TILLBAKA

...........................................................................................................................................
Faktaruta

Staf aureus – det gula varets bakterie. Vanlig omgivningsbakterie och de flesta av oss är periodvis bärare, vanligen i näsan men även på andra slemhinnor och på huden. Är den vanligaste orsaken till sårinfektioner, bölder men ses även vid lunginflammationer, urinvägsinfektioner allmän blodförgiftning, matförgiftning mm.

 MRSA = Methicillinresistent Staf aureus har utvecklat resistens mot de penicilliner och penicillinliknande antibiotika som vanligen används mot stafylokockinfektioner