Kontakta oss gärna om det är något du vill komplettera med, både vad gäller bilder och text!
 
/Margaretha 

 

Fothälsodagen 7 maj 2013
årets tema: Seniorfötter
Medellivslängden för både kvinnor och män ökar alltmer
och över hela världen ser vi att gruppen äldre blir större och större.
Frågan är hur man som senior håller sig frisk och vital och klarar sig utan
hjälp från sjukvården så länge som möjligt?Att vara fysiskt aktiv brukar vara ett av råden för att hålla sjukdomarna borta, men dagliga promenader kan vara svåra att genomföra om man har problem med fötterna.
Och många äldre har smärtande fötter. Förändringar i naglar, hud, muskler och skelett, försämrad blodcirkulation och neurologiska problem är vanligt med ökande ålder. Flera kroniska sjukdomar hos äldre påverkar även fötterna:


Artrit
De två vanligaste typerna av denna sjukdom som vi ser i fötterna är reumatoid artrit (RA) och artros. Reumatoid artrit är den vanligaste av de inflammatoriska ledsjukdomarna. I Sverige beräknas RA förekomma hos cirka en procent av befolkningen. Kvinnor drabbas två till tre gånger oftare än män. Sjukdomen kan debutera i alla åldrar men insjuknandet är särskilt vanligt
bland kvinnor i 45–60-årsåldern.


Artros
Enligt beräkningar från Världshälsoorganisationen, WHO, får 9,6 procent av männen och 18 procent av kvinnorna över 60 år, artros.
Sjukdomen kan leda till att ledbrosket och benvävnaden vid lederna förstörs och lederna snedställs. Symptomen är värk och inskränkt rörlighet. Ibland är smärtlindrande medel tillräcklig behandling, men i många fall krävs ledkirurgi.


Diabetes
Diabetes är en störning i glykosmetabolismen som resulterar i för högt blodsocker. Oavsett diabetestyp är målet med behandlingen att upprätthålla en så normal blodsockernivå
som möjligt.
Det finns en växande epidemi av diabetes mellitus (DM) i världen, uppskattningsvis har 347 miljoner redan drabbats. Sjukdomen kan hänföras till den snabba ökningen av fetma/övervikt och fysisk inaktivitet. DM kan medföra följdverkningar i olika organ, bland annat i fötterna. Komplikationerna beror framför allt på att diabetessjukdomen påverkar blodkärl och nerver negativt.


PAD
Peripheral Arterial Disease eller arterioskleros. Den vanligaste orsaken till att blodflödet i artärerna försämras är åderförfettning, det vill säga att fett, blodkroppar och bindväv har lagrats på insidan av blodkärlen. Blodkärlen blir då trånga och blodet får svårare att passera.
Många gånger är det vi fotterapeuter som först uppmärksammar förändringar i fötterna som kan vara tecken på arterioskleros.
Vi observerar symptomen (ischemisk sårbildning, smärta i vila), palperar pulsen på fötterna, mäter ankelblodtrycket och uppmanar därefer kunden/patienten att söka läkare för fastställande av diagnos.
Undersökningar har visat att 2,5 procent hos individer upp till 60 år, 8,3 procent bland 60–69-åringar samt 18,8 procent bland dem som är 70 år och äldre drabbas av PAD i nedre extremiteterna.Några tips inför fotundersökning vid diabetes:
Du behöver inga dyra instrument för att undersöka en diabetikers fötter. Nervskada är den vanligaste komplikationen vid diabetes. Den testar man med monofilament och stämgaffel. Använd dina sinnen; titta, känn, lyssna på kunden!

• Finns förhårdnader, sprickor, torrflagor, tryckmärken?
• Är färgen densamma på båda fötterna? Är fötterna lika varma? Hittar du pulsen?
• Vad berättar kundens skor och strumpor för dig?
• Få kunden att berätta om sin egenvård, fyll på med dina tips och råd.


Här nedan hittar du några övningar som du kan tipsa om:
Rör på fötterna!
1 Knip och spreta. Bra för balansen.
2 Skrynkla. Stå eller sitt. Gör foten mjukare.
3 Pumpa. Tränar vadmusklerna.
4 Böj. Tränar hälsenan och underbensmusklerna.
5 Snurra. Rör foten, inte benet. Tränar fotleden.


Lycka till på Fothälsodagen!

Paula Goldea, styrelsemedlem,
ansvarig för Fothälsodagen


Källor:
www.fip-ifp.org
Fothälsodagen 2009, 2010, 2011
Centrum för Allmänmedicin/LUC-D

<< TILLBAKA

........................................................................................................................................... 
Foto: Ann Lindström
 
Har du frågor eller vill veta mer,
kontakta gärna:
Paula Goldea
, styrelsemedlem, ansvarig för Fothälsodagen paulagoldea@yahoo.se

08-85 98 09 eller 070-739 67 42